Personas

Personu datu bāzē apkopota aktuālā un vēsturiskā informācija no publiskiem reģistriem.
Saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem šī informācija tiek uzskatīta kā vispārpieejama. Ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma normas, personu identificējoša informācija ir pieejama tikai autorizētiem lietotājiem.

Personu datu bāze dod iespēju ērti un ātri vienuviet uzzināt aktuālos datus par fizisku personu, meklējot pēc vārda, uzvārda vai personas koda. Meklējot datu bāzē, tiek atrasti ieraksti arī pēc personas iepriekšējā vārda, uzvārda (ja personai tas ir mainīts). Personu datu bāzē apkopota informācija no Lursoft uzturētajām datu bāzēm - Komercreģistra, Uzņēmumu reģistra datu bāzes, Maksātnespējas datu bāzes, Komercķīlu reģistra datu bāzes un Laulāto mantisko attiecību reģistra datu bāzes.

Tiesiskais pamats informācijas apstrādei ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e), f) apakšpunkti, likuma Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 4.10. pants, Informācijas atklātības likuma 4. pants un Fizisko personu datu apstrādes likums.

Papildus iespējams uzzināt par fiziskai personai piederošajiem saistītajiem uzņēmumiem, autovadītāja apliecību, paraksta paraugiem, kā arī publikācijām, kurās ietverts personas vārds un uzvārds.

Uzvārds, vārds:
Meklēt precīzi
Personas kods: